Pomost w Spytkowie ukończony

przez admin
 Inwestycja zagospodarowania plaży w Spytkowie polegającej głównie na bu-dowie pomostu rekreacyjnego na zale-wie Witka wraz z mini plażą i infrastrukturą towarzyszącą została zakończona. W ostatnich dniach miesiąca lipca wykonawca zakończył realizację inwestycji. Efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Powstało przyjazne miejsce dla mieszkańców Gminy jak i osób korzystających na co dzień z naszych ścieżek rowerowych. W międzyczasie oznakowaliśmy również szlak rowerowy wokół Zbiornika Niedów. Tych, którzy udadzą się na nowy pomost, by podziwiać uroki zalewu Witka, odpocząć czy w spokoju poczytać książkę czeka jeszcze jedna niespodzianka, luneta do obserwacji terenu. Cały obiekt jest monitorowany i oświetlony. „Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego