Prace renowacyjne z pomocą wiązki laserowej

przez admin

Prace renowacyjne przy rzeźbach z piaskowca polegają na wzmocnieniu i usunięciu porastających glonów i porostów.

Ze względu na bardzo ciężkie do usunięcia czarne nawarstwienia spowodowane wieloletnim odkładaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń zdecydowaliśmy się na zastosowanie nowoczesnej metody, mianowicie metody oczyszczania wiązką laserową.

Metoda ta jest wyjątkowo bezpieczna dla oryginalnej powierzchni, nie istnieje kontakt narzędzi z czyszczonym obiektem umożliwiając w najwyższym stopniu zachowanie pierwotnego wyglądu, pełnego detalu, śladów po dłucie twórcy rzeźb.
Zanieczyszczenia zostają odparowane z powierzchni kamienia do stanu gazowego lub plazmy z pominięciem ciała ciekłego.
Warto zauważyć, że metoda ta jest wyjątkowo przyjazna środowisku. Zastosowana w konserwacji zabytków zastępuje często niebezpieczne chemikalia, nie generuje odpadów.

Prace renowacyjne przy renowacji elementów detali architektonicznych na budynku Miejskiego Domu Kultury wykonuje firma Jolanta Otwinowska DENOVO.

W następnej kolejności będą robione uzupełnienia brakujących fragmentów – utrącone fragmenty
skrzydła, brakujące palce u stóp, czy śladów po kulach na torsie jednego z aniołów.

Uzupełnienia po odpowiednim wysezonowaniu zostaną scalone kolorystycznie, a w końcowym etapie
całe figury będą poddane hydrofobizacji, która ochroni powierzchnię figur przed wodą i zabrudzeniami spowodowanymi działaniem czynników atmosferycznych. Pory kamienia naturalnego w tym procesie nie zostają zamknięte, dzięki czemu paroprzepuszczalność pozostaje praktycznie bez zmian.
Prace nad płaskorzeźbami polegać będą na usunięciu starych powłok malarskich przy użyciu preparatów chemicznych stosowanych do zmiękczania nawarstwień oraz myjek wysokociśnieniowych.

Osłabioną powierzchnię tynku wzmocni się strukturalnie, następnie brakujące fragmenty zrekonstruuje i uzupełni drobne ubytki.
Odspajające elementy oraz spękania zostaną podklejone i wypełnione. Powierzchnia detalu zostanie dopracowana zgodnie z oryginałem i pomalowana.

W zwieńczeniu trójkątnych płaskorzeźb znajduje się dekoracja z głową putta.
Niestety z czterech elementów zachowała się jedynie jedna, również niekompletna.  Na miejscu z oryginalnej głowy
została zdjęta forma i detal jest w trakcie opracowywania w pracowni sztukatorskiej, by docelowo zamontować nowe odlewy.

Źródło: https://www.zgorzelec.info/#!/firmnews/30102