Modernizacja budynku MDK w Zgorzelcu etap III

przez admin

Oczyszczanie witraża głównego oraz witraży bocznych z nieczystości , które osiadały przez ostatnich 120 lat.

„ Przywracamy blask, budując z pasją” Krombud Sp. z o.o. kierując się firmową maksymą rozpoczął prowadzenie prac na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu etap III w ramach projektu
Pomyśl: Nasze Dziedzictwo- Twoja Przyszłość” w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowanego na zlecenie Gminy Miejskiej w Zgorzelcu w ramach projektu: Pomyśl Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W pierwszym etapie wykonawca zabezpieczył wnętrze budynku, firma Efekt Rakowski rozpoczęła montaż platformy roboczej i rusztowania, które umożliwi bezpośrednie dojście do witraża głównego i innych elementów przeznaczonych do renowacji.

Pod czujnym okiem kierownika robót odpowiedzialnego w poprzednim etapie za remont Kopuły MDK, pracownicy certyfikowanego laboratorium budowlanego Barg-Zachód wykonali badania konstrukcji stalowej witraży.
Doświadczeni alpiniści z Centrum Wspinaczkowego Tarnogaj, Ci sami przy pomocy których MDK został ponownie koronowany w 2021r. rozpoczęli w dość karkołomny sposób oczyszczanie witraża głównego oraz witraży bocznych z nieczystościktóre osiadały na nich przez ostatnie 120 lat.